Menadan és Őrzői

14. Birodalmi év nyarán

Tainis császárnő és őrzői

13. Birodalmi év telén

Királyi ház


Címere: piros-fehér pajzson griffmadár, kezeiben az Anarvil ház Kelyhe és a Norvenil ház Könyve, mellkasán a  Draug ház Kardja, fején az Alsó-Birodalom koronája

Ősi alapítója: Oren

Ereklyéje: a Korona. Az Alsó-Birodalom jogos királya kizárólag egy Vándor által a Koronával megkoronázott személy lehet.

Jellemző fegyvere: a Királyi Kard; az Őrzőknek zászlós lándzsa

Jelenlegi uralkodó: I. Menadan

Jelenlegi Őrzők: Lady Irina, Lady Svetlana, Lady Aka, Lady Luna


Az Alsó-Birodalmat a vándorok ősi rendje alapította, és ők hozták el a koronát a Fekete Hegyről, mely a királyok és királynők hosszú sora után utoljára I. Valadir homlokát díszítette.  A Királyi Ház tagjai a megkoronázott Király és felesége, a Királyné, vagy a megkoronázott Királynő, kinek férje a Koronaherceg. A Királyi ház tagja még a Brenda királynő által alapított négy Őrző, kik a királyi család testőrsége mellett a Birodalom egy-egy útjának biztonságáért felelnek. Legalábbis egészen eddig így tartották a hagyományok. A világban minden változik, és talán semmi sem örök, még az sem, amiről úgy hittük, megingathatatlan. Az Alsó Birodalom elbukott, az élőholt hordák feldúlták, és a Fekete Hegy lidérc úrnője, Ronnie kivégeztette I. Valadirt, az Alsó Birodalom utolsó királyát, és elragadta a Háromágú Koronát. Ebben a kétségbeesett helyzetben a Sonoriták ragadták magukhoz az irányítást Valadir feleségével, Tainissal, ki addig is szimpatizált velük. Visszavonultak egyik északi erősségükbe, Holdvárba. Ide gyűjtöttek mindenkit, ki Sonor lángját szolgálja, hisz nagy terveket szőttek. Sereget hoznak létre, olyat, amilyet emberemlékezet óta nem láttak. Célul pedig egy új birodalom alapítását tűzték ki, míg vissza nem tudják foglalni az Alsó Birodalmat. Kovácsaik, és a Tanács hatalmas tagjai közös erővel elkészítették a Sonorita Koronát mely alatt ismét össze tudják tartani a Bukás után szétszóródott népeket, és melyet Tainis fejére helyeztek. A királynő, és az új Birodalom védelmére pedig újraalapították az Őrzők Rendjét, melynek korábbi tagjai mind elárulták az Alsó Birodalmat, és a lidérckirálynő zászlaja alá álltak. A Sonoriták kezében van most a Birodalom fennmaradásának minden reménye, hisz I.Tainis, koronázásának estéjén világra hozta azt a gyermeket, kiben egyesül valamennyi fennmaradt királyi vérvonal. Tainis halála után pedig ez a gyermek, Menadan lett az ki újra az Alsó-Birodalom koronája alatt egyesítette Sindeon népét, az Ó-Birodalom földjén.

Loading